Po - Pia 8:00-17:00 tel.  0902 527 909 , mail : info@instamat.sk
Nákupný košík 0 (ks) Celkom 0,00 €
 x 

Your shopping cart is empty!

Najčastejšie sa jedná o plavákový spínač u ponorných čerpadiel, ktorý funguje na jednoduchom princípe: Plavák je pripojený priamo v čerpadle a je vybavený sklápacím spínačom. Ak je čerpadlo dostatočne ponorené a plavák je nadnášaný vo zvislej polohe (ON), sú kontaktmi v plaváku zopnuté a čerpadlo môže čerpať. V okamihu, keď počas čerpania poklesne hladina na určitú úroveň (OFF), závažia v preklopný spínači rozopne kontakty a dôjde k prerušenie napájania čerpadla, ktoré okamžite vypne. Rozdiel hladín je spravidla nastaviteľný tým, že sa skráti, alebo predĺži voľný kábel plaváka. Tento spôsob ochrany proti chodu nasucho je použiteľný len v prípade, že priestor, v ktorom čerpadlo pracuje je dostatočný, aby plaváku nič nebránilo v jeho pohybe. U niektorých čerpadlách najnovšie konštrukcia býva plavák riešený iným spôsobom. V plavákovej komore je zabudovaný plavák, ktorý ovláda tiahlo s magnetickým kontaktom. Takýto plavák je veľmi spoľahlivý a jeho výhodou je, že nie je potrebný žiadny voľný priestor okolo čerpadla (plavák nie je na kábli). Typickým zástupcom takýchto čerpadiel je model Q800, alebo si prezrite všetkých čerpadlá s plavákovým spínačom.

Domáca vodáreň slúži na zabezpečenie trvalej zásoby vody a stabilného tlaku vo vodovodnej sústave. Správne zvolená vodáreň vám bude slúžiť roky bez starostí a s minimálnou potrebou údržby.

 

Pri výbere domácej vodárne sa rieši predovšetkým objem tlakovej nádoby. Jednoduchá rovnica hovorí, že čím väčšiu nádobu zaobstaráte, tým menej čerpadlo spúšťa a tým dlhšia bude životnosť vodárne.

Odporúčame teda vždy sústavu predimenzovať, než hľadať limitný riešenie.

Domáce vodárne spriamim spínaním

Automatická vodáreň vrátane riadiacej elektronickej jednotky. Vďaka riadiacej jednotke nie je nutná inštalácia tlakovej nádoby a táto vodáreň je teda vhodná na zásobovanie vodou u menších objektov, kde je nedostatok technických priestorov.

 

Domáce vodárne s ponorným čerpadlom

V prípade, že potrebujete dopravovať vodu zo study je potreba kombinovať ponorné čerpadlo s so správnou tlakovou nádobou a príslušenstvom.  Tu opäť platí, že čím väčšiu nádobu zaobstaráte, tým menej čerpadlo spúšťa a tým dlhšia bude životnosť celej vodárne.

Čerpadlá na čistú vodu (zo studne, vrtu, Bazéna ...)

Tieto čerpadlá možno ďalej rozdeliť na dve ďalšie kategórie podľa ich inštalácia a to na:

  • čerpadlá sacie - povrchová
  • ponorné

 

Pri voľbe optimálneho čerpadla by sa mali zohľadniť aj ďalšie podmienky:

  • prítok vody do zdroja (výdatnosť prameňa)
  • hĺbka ponoru čerpadla
  • dĺžka výtlačného potrubia
  • požadovaný vypínací tlak (v prípade áut. Vodárne)

 

V prípade požiadavky na odber väčšieho množstva vody ako je výdatnosť prameňa (ak čerpadlo má väčší výkon ako je výdatnosť zdroja) je nutná inštalácia ochrany čerpadla proti
poškodeniu chodom systému bez vody.


POVRCHOVÁ ČERPADLÁ - SACIA Povrchové čerpadlá - sacie, ktorá možno úspešne použiť všade tam, kde sacia výška (vertikálna vzdialenosť medzi hladinou vody v zdroji a osou čerpadla)
vrátane odporov v potrubí a tvarovkách (fitinky, armatúry, atď.) Nepresiahne hodnotu 8 m. Výhodou tejto kategórie čerpadiel je predovšetkým jednoduchá inštalácia, vysoká prevádzková spoľahlivosť a v prípade potreby jednoduchá údržba. Možný príklad inštalácie daného typu čerpadla je znázornený na odkaze Náčrt inštalácie povrchového (samonasávacieho) čerpadla. Sacie - povrchové čerpadlo (domáca vodáreň s povrchovým čerpadlom, napr. Darling) je väčšinou inštalované vo vhodnej miestnosti mimo zdroj
vody a chránené pred poveternostnými vplyvmi napr. Zamrznutím. Ideálne je napr. Garáž, pivnica, technická miestnosť. Samozrejme je možná aj
inštalácia pri zdroji vody, ak to dovoľujú podmienky. Tieto čerpadlá sú ovládané pomocou tlakového spínača umiestneného čo najbližšie tlakovej nádobe a vzájomne prepojené
elektrickým káblom a prepojovacím potrubím. Prepojovacie potrubie musí byť o minimálne rovnakej svetlosti,
ako je sacie hrdlo čerpadla. Po zapnutí systému dôjde k spusteniu čerpadla a to do doby, než tlak v tlakovej nádobe dosiahne hodnoty
nastavené ako "vypínacie". Potom tlakový spínač zaistí vypnutie napájania čerpadla. Pri odbere vody a následnom poklese tlaku na hodnotu nastavenú ako "zapínacie" je napájanie čerpadla opätovne (automaticky) zapnuté a celý cyklus sa opakuje. Čerpadlo je so zdrojom vody prepojené sacím potrubím a toto je zakončené sacím košom so spätnou klapkou - nie je teda potreba priviesť elektrické rozvody k zdroju.
Toto však neplatí v prípade, že je z dôvodu nedostatočnej kapacity zdroja nutné použiť niektorý zo spôsobov stráženie hladiny. Možnosť použitia samonasávacieho čerpadla je posudzovaná podľa celkovej sacej výšky na čerpadle.
Táto sa stanovuje ako súčet zvislej sacie výšky čerpadla a ďalších odporov v sacom rad. Zvislá sacia výška sa počíta od osi čerpadla (sacieho hrdla) po najnižšiu možnú hladinu v zdroji.
Ďalej je nutné pripočítať:

  • odpor sacieho koša je v závislosti od použitého typu, väčšinou v rozmedzí -1 / -2 m.
  • odpor vodorovného potrubia (pri dodržaní minimálnej svetlosti sacieho hrdla !!) sa potom zjednodušene počíta: celková dĺžka potrubia (m) / 10 = odpor (m v.s.)

 

PONORNÁ ČERPADLÁ- Ponorné čerpadlá sa používajú v prípade, keď nemožno použiť samonasávacie verziu čerpadlo, alebo z nejakého iného dôvodu (napr. Priestor v zdroji - vrte). Čerpadlá ponorné je inštalované (zavesené) v zdroji vody a je ovládané pomocou tlakového spínača umiestneného čo najbližšie tlakovej nádoby a je vzájomne prepojené potrubným rozvodom a elektrickým káblom. Prepojovacie potrubie musí byť o minimálne rovnakej svetlosti, ako je výtlačné hrdlo čerpadla. Po zapnutí systému dôjde k spusteniu čerpadla a to do doby, než tlak v tlakovej nádobe dosiahne hodnoty nastavené ako "vypínacie". Potom tlakový spínač zaistí vypnutie napájania čerpadla. Pri odbere vody a následnom poklese tlaku na hodnotu nastavenú ako "zapínacie" je napájanie čerpadla opätovne (automaticky) zapnuté a celý cyklus sa opakuje. Ponorné čerpadlo môže byť tiež ovládané manuálne - väčšinou v prípadoch, keď je čerpadlo používané ako zdroj vody pre zálievku, napr. Doplňovanie akumulačné nádrže, ručné zálievku hadicou.

Kontakt na nás

Menu